^

O mnie


Jestem rzeczoznawcą majątkowym, biegłym sądowym z dziedziny szacowania nieruchomości i rolnictwa przy Sądzie Okręgowym w Kielcach i Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. Moim Klientom oferuję fachową wiedzę oraz profesjonalną i rzetelną obsługę z gwarancją poufności.

Justyna Kisiel

Czytaj więcej

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1988r zostałam wpisana na listę Wojewody Tarnobrzeskiego jako biegła do spraw szacowania nieruchomości. W 1995r zostałam ustanowiona biegłym sądowym w zakresie szacowania nieruchomości w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu.

Ukończyłam szkolenie podyplomowe w zakresie szacowanie nieruchomości, 26 września 1997r zdałam egzamin państwowy uzyskując uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości nr 2655.

W 2006r zostałam ustanowiona biegłym sądowym w zakresie szacowania nieruchomości i rolnictwa Przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

W 2012r zdałam egzamin z wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, certyfikat nr 136/2012

Jestem członkiem Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego z tytułu wykonywania zawodu.

Oferta


Świadczę usługi w zakresie wyceny na potrzeby zabezpieczeń hipotecznych, rozliczeń majątkowych, przekształceń własnościowych, w tym sprzedaży, postępowań sądowych i administracyjnych:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych: pod zabudowę mieszkaniową, usługową i innych, gruntów rolnych, w tym sadów i gruntów pod wodami

 • nieruchomości gruntowych zabudowanych mieszkaniowych, siedliskowych, komercyjnych, przemysłowych, magazynowych

 • nieruchomości lokalowych: lokali mieszkalnych i użytkowych

 • gospodarstw rolnych i ich części składowych

 • ograniczonych praw rzeczowych oraz zobowiązaniowych: spółdzielczych własnościowych praw do lokalu mieszkalnego, użytkowego. Służebności: osobistych, drogi koniecznej, budynkowych, przesyłu. Ekwiwalentu pieniężnego dożywocia.

 • pożytków, w tym pożytków prawa

 • nakładów na nieruchomości

Doświadczenie


Nieustannie rozwijam swoje kompetencje i dbam o wysoką jakość świadczonych usług, aby jak najlepiej służyć swoim klientom. Posiadane uprawnienia:

 • Rzeczoznawca majątkowy, upr. 2655

 • Biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości i rolnictwa przy Sądzie Okręgowym w Kielcach

 • Biegły sądowy w zakresie szacowania nieruchomości i rolnictwa przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

 • Ukończone szkolenie uprawniające do wycen na potrzeby urzędów skarbowych z wpisem na krajową listę rzeczoznawców majątkowych przeszkolonych w sektorze skarbowo-podatkowym

 • Ukończone szkolenie w sektorze bankowym z wpisem na listę krajową

 • Ukończone szkolenie w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, przeprowadzone przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich

 • Egzamin z wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, certyfikat nr 136/2012


Kontakt

15 833 22 24

604 362 730

wyceny.kisiel@gmail.com

27-600 Sandomierz, ul.Ożarowska 15a